SLA pakket

Naam
Adres
Service Level Agreement pakketten(Vereist)
Selecteer de gewenste pakket
In aanmerking nemende dat:
• Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een gebruiksrecht heeft verleend ten behoeve van de Dienst;
• Opdrachtgever wenst om onderhouds- en ondersteuningsdiensten ten behoeve van het gebruik van de Dienst;
• Opdrachtgever wenst om bepaalde waarborgen te verkrijgen ten aanzien van de beschikbaarheid van de Dienst;
• Opdrachtnemer onderhouds- en ondersteuningswerkzaamheden ten behoeve van het gebruik van de Dienst onder de hierin genoemde voorwaarden kan leveren aan Opdrachtgever;
• Opdrachtnemer de beschikbaarheid van de Dienst kan verzekeren onder de voorwaarden zoals in deze Service Level Agreement is bepaald;
• partijen de tussen hen geldende afspraken ten aanzien van de onderhouds- en ondersteuningsdiensten en service levels in deze Service Level Agreement wensen neer te leggen.
Wat er niet onder de SLA valt:
• Downtijd door gepland onderhoud
• Downtijd door disconnect wegens misbruik
• Downtijd als gevolg van modificaties en/of storing aan de bekabeling op klantlocatie
• Omstandigheden als terroristische aanslagen, oorlogen etc. (force majeure)
• Downtijd door storingen in de passieve laag (waaronder de local loop)
Akkoord(Vereist)